Home

Gezien onze vriendenkring zo uitgebreid is gedurende de laatste jaren, dienen wij de spijtige beslissing te nemen om voorlopig geen nieuwe vrienden meer op te nemen in onze kring.
De "Vlaamse Vrienden" (V.V.) zijn opgericht in 1995 door enkele Vlamingen die bij de Nederlandse Club aangesloten waren en nood hadden om af en toe onder Vlamingen samen te zijn.


De initiatiefnemer was Lydia Buyens in samenwerking met haar echtgenoot, Geroges Barbé, Raymond Rogmans, Lilly Bolders en Antoine Vermeersch.


Intussen zijn we uitgegroeid tot een grote groep vrienden die zeer regelmatig samenkomen om wat bij te praten of om aan allerhande activiteiten deel te nemen.

De meesten onder ons zijn' overwinteraar's of 'pendelaars' die frequent Vlaanderen wisselen voor de Spaanse Costa en natuurlijk tellen wij ook een aantal 'residenten'.


Wij zijn geen 'club', wij hebben geen statuten.  Er gelden wel de gebruikelijke beleefdheidsregels en geen lidgeld.  Enkel een bescheiden bijdrage in de gemaakte kosten voor de werking van de V.V.

Aansluiten?

                     Neem contact

 

   info@vvcostadelsol.com


    Samenkomsten:

Telkens op donderdag uitgezonderd van 15 tot 31 december en van 1 juli tot 31 augustus.


  Extra activiteiten zie "Agenda".


Deelname in de kosten,20€ per jaar per persoon.


Voor éénmalige deelname aan speciale activiteiten dient een bijdrage betaald te worden van 5€/pp voor wie niet bij onze vriendenkring is aangesloten.